Hvilken betydning har kultur for mig?

Metode

Der er benyttet metodetriangulering i markedsundersøgelsen for at skabe høj validitet og reliabilitet. Formålet med undersøgelsen er at finde ud af om Royal shandy kan begå sig på det ungarske marked.

I forlængelse af Geert Hofstedes 5 kulturdimensioner vil der udarbejdes en analyse af Royal Unibrew A/S forbrugere såvel som deres forbrugsmønstre.

 

Til udarbejdelse af opgaven er der brugt relevante informationer, der har været tilgængelige, både i form af opgavebeskrivelsen samt eksterne og interne kilder som er fundet via desk­research.

 

Til markedsundersøgelsen er der inddraget relevante teorier fra pensum. For at give et retvisende billede er der brugt valide kilder i form af data. Dataene er fremskaffet vha. desk og field research. Dette i form af primære og sekundære kilder. De primære kilder er fundet gennem kvalitativ og kvantitativ dataindsamling ved hjælp af spørgeskema og interviews. De sekundære datakilder er eksterne, skriftlige datakilder, som f.eks. Euromonitor mm., samt diverse artikler.

 

Rapporten er skrevet med udgangspunkt i metoder og analyser i fagene international markedsføring, økonomi, SCM, jura og markedskommunikation.

Executive Summary
Rapporten tager udgangspunkt i Royal Unibrew A/S, og har til formål at undersøge, hvorvidt Royal Shandy har potentiale på det ungarske marked. Tal viser, at der på det ungarske marked er en stigende efterspørgsel efter øl med smag, og med en lille markedsandel inden for denne produktkategori i Danmark, skaber dette grobund for salg i Ungarn.
Den primære målgruppe er mænd og kvinder i aldersgruppen 18-30 år. Produktet forventes afsat i samarbejde med supermarkeder og barer/natklubber, hvor målgruppen foretrækker at købe produktet. På det ungarske marked er der en stigende efterspørgsel efter danske produkter, hvilket differentierer Royal Shandy fra de allerede eksisterende produkter på markedet.

 

Markedsføring foregår via sociale medier, hvor der er let mulighed for at nå ud til målgruppen. Derudover vil markedsføringen samtidig foregå gennem events, hvor Royal Unibrew A/S har mulighed for at øge deres kendskabsgrad og sælge produktet.
På det ungarske marked opererer mange udbydere af samme produktkategori, dog ingen danske virksomheder. Royal Unibrew A/S står stærkt sammenlignet med konkurrerende udbydere grundet deres brandværdi. De allerede eksisterende udbydere har sammenlignet med Royal Unibrew A/S en lavere pris og højere kendskabsgrad, hvilket kan vise sig at være en trussel for Royal unibrew A/S. I forbindelse med kommunikationsplanlægningen forventes der en øget kendskabsgrad med 40% og et salg på 5% i den valgte målgruppe. For at nå disse mål er det vurderet, at der på det ungarske marked kræves en relativt høj markedsføringsindsats.

Vurdering af mulige indsatsområder
På baggrund af de udarbejdede analyser, samt field research foretaget i Budapest vurderes det, at Royal Unibrew A/S har gode muligheder for at rykke ind på det ungarske marked. Dansk brandværdi, ungarsk nysgerrighed og øget efterspørgsel på lignende produkter, skaber gode muligheder for et potentielt salg på markedet. Det vurderes, at virksomheden med den i forvejen eksisterende eksport til nærtliggende lande omkring Ungarn, hvor der ifølge koncernregnskabet har været positiv økonomisk vækst, skaber incitament for at afprøve det ungarske marked.
Det vurderes at der på baggrund af et marked med mange konkurrenter og Royal Shandy der er svært differentieret fra de i forvejen substituerende produkter kræves en relativt høj markedsføringsindsats.
Fra det udarbejdede field research vurderes det, at produktet bedst afsættes i supermarkeder og barer, til målgruppen mænd og kvinder mellem 18-30 år.

 


Indgående logistik

Royal Unibrew A/S modtager den forarbejdede malt fra råvareleverandøren. Dette sker i en  koncern indkøbsfunktion, der blev etableret i 2007.

Fremstillingsprocesser
Når malten ankommer til Royal Unibrew A/S’s bryghuse bliver malten blandet med vand i et mæskekar, hvorefter malten bliver opvarmet til 76 grader. Herefter sies produktet, hvorefter den søde ekstrakt bliver kogt til humle. Til sidst gærer, lagres, filtreres og tappes øllet.

Udgående logistik
Det færdige produkt sendes til virksomhedens 5 terminaler, der ligger i hhv. Nordjylland, Midtjylland, Fyn, Sjælland og Storkøbenhavn. Herfra bliver produkterne distribueret ud til forhandleren.

Markedsføring og salg

Royal Unibrew A/S står for produktion, markedsføring, salg og distribution af brandede produkter af høj kvalitet[4]. Virksomheden benytter sig bl.a. af kanaler som tv og internet, for at nå forbrugeren. Derudover er Royal Unibrew A/S kendt for deres tilstedeværelse påIndgående logistik

Royal Unibrew A/S modtager den forarbejdede malt fra råvareleverandøren. Dette sker i en  koncern indkøbsfunktion, der blev etableret i 2007.

Fremstillingsprocesser
Når malten ankommer til Royal Unibrew A/S’s bryghuse bliver malten blandet med vand i et mæskekar, hvorefter malten bliver opvarmet til 76 grader. Herefter sies produktet, hvorefter den søde ekstrakt bliver kogt til humle. Til sidst gærer, lagres, filtreres og tappes øllet.

Udgående logistik
Det færdige produkt sendes til virksomhedens 5 terminaler, der ligger i hhv. Nordjylland, Midtjylland, Fyn, Sjælland og Storkøbenhavn. Herfra bliver produkterne distribueret ud til forhandleren.

Markedsføring og salg

Royal Unibrew A/S står for produktion, markedsføring, salg og distribution af brandede produkter af høj kvalitet Virksomheden benytter sig bl.a. af kanaler som tv og internet, for at nå forbrugeren. Derudover er Royal Unibrew A/S kendt for deres tilstedeværelse på

KULTUREN ER VIGTIG

Muligheder for bearbejdning

Royal Unibrew A/S markedsfører sig til dels gennem de sociale medier, hvor de informerer om de mange festivaler og arrangementer, hvor de deltager. Ifølge statista.com besøger 95% af folk mellem 16 og 25 år nettet dagligt mens 88 % af folk mellem 24 og 30 år nettet daglig. Dermed er det potentielt muligt at nå ud til en stor del af segmentet. Ifølge Torben Jensen, administrerende direktør for Risskov Travel Partners i Ungarn, er unge ungarer ofte villige til at prøve nye produkter, en mulighed for Royal Unibrew A/S. Royal Unibrew A/S er samtidig særdeles kendt for deres deltagelse ved festivaler samt mindre musik events. Ungarn er bl.a. kendt for deres Volt festival, Balaton Sound festival og ikke mindst Sziget festival, hvor Royal Unibrew A/S har mulighed for at promoverer Royal Shandy. Det vurderes, at potentialet på det ungarske marked er gode såvel som muligheden for bearbejdningen af markedet.

Udgifter ved bearbejdning
For at finde ud af hvorvidt Royal Shandy har en chance på det ungarske marked, er det nødvendigt for Royal Unibrew A/S, at få et kendskab til det ungarske marked, målgruppen  og deres præferencer. Denne process vil i de fleste tilfælde kræve en del field research, hvilket kan være omkostningstungt for virksomheden i form at rejser, materiale, ophold og løn.
Royal Unibrew distribuerer selv deres produkter igennem 5 terminaler fordelt i hhv. Jylland, Fyn og Sjælland, hvor de færdige produkter bliver opbevaret og fragtet til forhandleren. Ved at Royal Unibrew A/S selv varetager en del af upstream aktiviteterne er der mulighed for, at spare virksomheden for distributionsomkostninger.
Royal Unibrew A/S kommunikerer ofte via internettet, hvilket anses for at være en billig løsning, dog er virksomheden også kendt for at øge deres kendskabsgrad via festivaler og events, hvor merchandise og materialer antages at være omkostningstungt.

Konkurrencesituationen
Baseret på det udarbejdede field research foretaget i Budapest, antages markedet for øl med smag, ofte kendt som radler, at være relativt mættet, på baggrund af observationer foretaget i field research.
Som tidligere nævnt i markedsanalysen, er der vækst på markedet inden for denne produktgruppe, og samtidig er der en stigende tendens i det ungarske samfund der peger på, at danske produkter er eftertragtede og i høj kurs, ifølge Torben Jensen, administrerende direktør for Risskov Travel Partners. Disse faktorer skaber tilsammen et stærkt fundament for Royal Unibrew A/S på det ungarske marked.

Da salget af Royal Shandy primært vil foregå gennem detail, vil det være let for Royal Unibrew A/S, at trække sig ud af Ungarn i tilfælde af, at markedet viser sig, ikke at være.