Derfor bør du vide mere om kulturen

Design af budskab

Budskabets indhold
Budskabets indhold skal slå på den retoriske appelform, patos der spiller på følelser. Reklamen skal skabe en illusion af hygge i samvær med venner eller familie.

Struktur
Konklusionen skal fremgå implicit, da reklamen igennem billeder skal frembringe minder og følelser hos modtageren. Reklamen skal væreensidig, da der kun er fokus på produktets positive sider.

Udformning

Reklamen skal gøre brug af varme farver for at bringe hyggen i spil. De varme farver vil begå sig godt til øllets design der netop har præg af varme farver.

Valg af kommunikationskanal og promotion

Valg af kommunikationskanal og promotion

Budskabet skal sendes på underholdningssteder, barer og sociale medier.
Kommunikationen foregår gennem reklamer, og der er dermed tale om massekommunikation på både online såvel som offline kanaler.

Handlingsplan

Til fastlægning af handlingsplanen er 5-trinsmodellen til kanaldesign benyttet.

Trin 1 – Målgruppeanalyse

Forbrugernes krav til service-output er kendetegnet ved at produktet udbydes afkølet i detailhandlen såvel som i diverse barer og restauranter.

Når det gælder forhandlerne forventes det at disse både lagerfører og markedsfører produktet. Med hensyn til produkterne forventes det at Royal Unibrew selv håndterer distributionen.

Trin 2 – Valg af kanaltype

Distributionen til markedet bliver der brug lastbiler.

Distributionen på markedet foregår via detail  og servicebranchen.

Trin 3 – Valg af kanal intensitet

Kanal intensitet på markedet: Der er tale om udvalgte forhandlere i et geografisk begrænset område til Budapest.

Kanal intensitet til markedet: Er eksklusivt, da Royal Unibrew selv står for fragten til markedet.

Trin 4 – Valg mellem indirekte og direkte distribution

Til markedet: Indirekte distribution ved salg og markedsføring til markedet ved hjælp af en agent.
På markedet: Direkte markedsføring via reklamer og events.
Vedrørende distribution når det gælder fysisk levering benytter Royal Unibrew A/S sig af direkte distribution, da de selv står for fragten.

Trin 5 – Valg af kanal medlemmer

 

Royal Unibrew A/S har primært eget personale involveret i distributionen. Herudover kan det anbefales at virksomheden benytter sig af en agent til det ungarske marked (som tidligere nævnt i distribution til markedet). 

Økonomiske konsekvenser

Der er forbundet relativt mange omkostninger og risici ved selv at distribuerer sine produkter til Ungarn, idet der kan forekomme forsinkelser, beskadiget produkter, misforståelser mv. Det er uden tvivl et fokuspunkt hvor opmærksomhed kræves.

Hvad angår budgettet er det klart at forventningerne om samarbejdet med detail og restaurationsbranchen kan skuffe og resultere i en mindre omsætning og dermed mindre årets resultat. Dog er der på bedst mulig vis udvalgt en realistisk antagelse, som minimerer en stører justering i budgettet.

Juridiske konsekvenser

Hvilke juridiske konsekvenser står Royal Unibrew A/S overfor, ved indtrængen på det ungarske marked?

Ved indtrængen på det ungarske marked kræves der markedsføring for at opnå en vis kendskabsgrad. Markedsføring gældende alkohol indeholder særskilte regler på det danske marked. Som udgangspunkt bør Royal Unibrew A/S være opmærksom på markedsføringsrettens §1 “Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.

Markedsføring i Ungarn har nogle særlige regler for alkohol. Man må ikke rette reklamen mod børn, samt reklamere i nærheden af et offentligt institut. Reklamer for alkohol må ikke opfordre til indtagelse af alkohol eller påstå sundhed eller psykiske fordele ved indtagelse af produktet. Hvis man vil reklamere på en hjemmeside er det ulovligt at reklamere på ‘home page’, hvilket også er gældende i aviser og magasiner, hvor forsiden ikke må reklamere for alkohol.

Ifølge den ungarske konkurrenceret må en virksomheds markedsføring ikke være misledende over for forbrugeren, og samtidig ikke beskadige konkurrerende virksomheders omdømme.

Konklusion

Der er udsigt for et marked i Ungarn for øllen Royal Shandy. Der skal tages højde for prisen i forhold til de substituerende produkter, men da dansk brand er prestige i Ungarn, har de en fordel mod konkurrenterne. Designet på dåseøllen har vist sig som positivt ifølge de ungarske forbrugere, som er blevet spurgt via field research. Markedsføring skal foretages via sociale medier for at nå ud til målgruppen målgruppen. Samtidigt skal markedsføring ske via events.

Det sociokulturelle Ungarn minder generelt meget om det danske. Ungdommen er villig til at prøve noget nyt, modsat det ældre segment som er lidt mere konservativ.

Målgruppen er unge mellem 18 til 30 år, som drikker 1-5 genstande om ugen.

Strategien er at gøre sig bemærket via de sociale medier, samt sætte stande op til festivaler/events.

 

Socio-kulturelle forhold

Som det fremgår af følgende artikel “Østlandene satser på europæisk velfærd” bragt i Ugebladet A4  – er velfærd et fokuspunkt for Ungarn. Ungarn har længe gjort en indsats for at gøre op med det sociale jerntæppe, der har været mellem de østeuropæiske lande og de andre nordiske medlemslande.  Jf. Jon Kvist seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet”Der bliver ikke et socialt jerntæppe i fremtidens EU. De nye EU-lande i Østeuropa er godt nok fattigere end de nuværende medlemslande, men de har også en europæisk velfærds tradition, hvor befolkningens levevilkår opleves som et kollektivt ansvar. Østeuropæerne er måske nok vores fattige fætre, men grundlæggende ser de ud som os”. Det er værd at bemærke at ovenstående artikel er fra 2002, men ift. hvordan det ser ud i dag har billedet ikke ændret sig synderligt.

Afslutningsvist kommenteres Ungarns HDI der står for Human Development Index. HDI er et måleinstrument som fortæller i hvilket omfang et land i gennemsnit præsterer på følgende 3 faktorer: et langt og sundt liv, at blive vidende og at have en anstændig levestandard. På denne HDI er Ungarn rangeret på en 44. plads ud af 187 FN medlemslande.