Hvor vigtigt er det med en virksomhedskultur?

Vurdering af segmenter
Til vurdering af de enkelte segmenter benyttes SMUK-modellen (Andersen, 2015).

Størrelse og vækst

Det potentielle marked og dermed størrelsen på den primære målgruppe dækker over 20 mellemstore til store virksomheder. Det potentielle marked dækker over mere end 20.000 ansatte, hvilket gør dette segment attraktivt for Business Relations (Jacobsen, 2016).

Muligheder for bearbejdning

Muligheden for bearbejdning af disse 20 virksomheder vurderes at være gode. Det skyldes blandt andet, at der er mere end 20.000 ansatte i disse 20 virksomheder. Samtidig er de beliggende eller har afdelinger i nærområdet (Østjylland). Derudover benytter Business Relations sig af et stort antal kanaler i deres markedsføring herunder nyhedsbreve, telemarketing, messer, “ring-mig-op” mm. (Jacobsen, 2016).

Udgifter ved bearbejdning

Der er i opgaven budgetteret med 900.000 kr. til markedsføring, hvilket råder over alle uddannelser i Business Relations på Erhvervsakademi Aarhus (Jacobsen, 2016).

Konkurrencesituationen i segmentet

Erhvervsakademi Dania er konkurrenten i Østjylland og samtidig Business Relations’ største konkurrent. Dog fremgår det, af det udarbejdede field research, at 12,9% af kursisterne kom fra andre steder end Østjylland. Dette skyldtes bl.a. Business Relations’ brede udvalg af uddannelser. De aktuelle konkurrenter uden for Østjylland er Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Midtvest og Teknologisk Institut (Danske Erhvervsakademier, 2016b).

 

Bilag 12: Differentiering

 

For at vurdere Business Relations Aarhus’ evne til at differentiere sig, vurderes virksomheden evne til at opfylde følgende betingelser:

 

Forudsætninger for differentiering:

Relevant for kunden
Det fremgår bl.a. i markedsanalysen, at efterspørgslen efter efteruddannelse er stigende. Det vurderes derfor, at akademiuddannelsen og diplomuddannelsen på Business Relations er relevant for kunden (Jacobsen, 2016).

Realiserbar

Erhvervsakademi Aarhus udbyder efteruddannelse/kursus start i både februar og september, samtidig med at uddannelse/kurserne kan foregå både om dagen og om aftenen. De har et bredt udvalg af akademi, diplom og kurser, som kan skræddersyes efter kundens behov (Erhvervsakademi Aarhus, 2016k).

Svær at efterligne
Som tidligere nævnt i værdikæden, tilbyder Business Relations, som det eneste erhvervsakademi i Danmark, institutionsakkrediteret undervisning. Undervisningen på skolen er baseret på kompetente undervisere med erfaring fra erhvervslivet. Uddannelser og kurser tilbydes som skræddersyede forløb tilpasset den enkelte kursist og hans/hendes arbejde. Alt i alt gør disse egenskaber det svært for konkurrerende virksomheder, at tilbyde samme undervisning af samme kvalitet. Dette kan bl.a. skyldes mindre kompetent personale og færre ressourcer (Bilag 2).

 

Økonomisk overkommelig

Business Relations ligger prismæssigt nær konkurrenterne, og er dermed ikke en faktor der differentierer dem fra konkurrenterne. Dog udbyder Business Relations et bredt udvalg af kurser og efteruddannelser der prismæssigt ligger fra ca. 1.000 kr. til 80.000 kr.

 

Bilag 13: Positionering

 

Positioneringsprocessen

For at vurdere Business Relations position over for konkurrenterne tages der udgangspunkt i kundens behov og ønsker samt analyse af konkurrenterne.

Analyse af konkurrenterne
Som nævnt i “ konkurrencesituationen i segmentet” under SMUK-modellen, består Business Relations konkurrenter af flere akademier der tilsammen dækker et bredt geografisk område. Ud fra egen tilvirkning (Danske Erhvervsakademier, 2016b), (Teknologisk Institut, 2016)vurderes det, at konkurrenterne på markedet alle tilbyder et tilfredsstillende bredt udvalg af efteruddannelse og kurser. Konkurrenternes position på markedet danner grundlag for institutionens kundetilfredshed og udbud. Til sammenligning er der udarbejdet et positioneringskort.

 

Positioneringskort

Som udledt af resultater fra field research er der stor afhængighed mellem geografisk afstand mellem uddannelsessted og medarbejderens bopæl. Derfor afgrænser positioneringskortet sig til uddannelser som har placering i Jylland.

Erhvervsakademi Aarhus afdeling Business Relations har ikke en så fordelagtig placering på positioneringskortet efter første øjekast. Dog udtaler Brian Kruse Jacobsen sig om, at akademiet har en god evne til at oprette målrettede kurser som de f.eks. har haft succes med over for elitesportsudøvere (Jacobsen, 2016). Det anbefales derfor, at virksomheden fortsat udvikler evnen til at udvikle som markedsføre brugertilpassede kurser til bestemte målgrupper.