Den kulturelle verden

Rapportens struktur og helhed

Rapporten er sat rigtig pænt op og den har en god, overordnet struktur.

 

 • Problemformuleringen: Overordnet en god problemformulering.
 • Alfabetisk litteraturliste med overskuelige fodnoter/henvisninger på siderne fungerer rigtig godt!
 • God pointe at huske lærebøgerne i litteraturlisten.
 • Konklusionen besvarer problemformuleringen således man ikke nødvendigvis behøver at læse rapportens indhold, men kan få direkte svar.

 

 

International markedsføring

 

Nogle trin er dog sprunget over og burde overvejes at implementere:

 

 • Vær varsom med om konklusionen stiller nye spørgsmål, I skriver: “Alt i alt er der stort potentiale på det Ungarske marked, og hvis Nupo har midlerne til at indtage markedet vil der på langt sigt være mange muligheder for en profitabel etablering.”  – Kunne man have undersøgt dette eksempelvis på NNE(likviditet), Linkedin(Personale), etc?

 

 • Anbefaling og konklusion er skrevet ud i et. Dette gjorde det meget langt, og havde måske fungeret bedre, hvis det var delt op?

 

 • Nogle antagelser mangler uddybelse. eks. “En sidste faktor der kan spille ind er Ungarns gæld, som er faldende, men stadig høj i forhold til landets BNP, hvilket kan gøre det mindre attraktivt at starte ny virksomhed” s 6. Forklar hvorfor offentlig gæld er negativt for Nupo.

 

 • Målgruppen er defineret: 16-40 årige mænd og kvinder. (En meget stor målgruppe). Hvordan har nupo tænkt sig, at nå ud til så stor en målgruppe. Af rapporten fremgår det, at man primært har valgt målgruppen ud fra den befolkningsdel der er størst repræsenteret i Ungarn, og som antages at være overvægtige.“Derfor fokuseres der på unge fra 16 år samt voksne op til 40 år som den primære målgruppe, da disse udgør størstedelen af befolkningen, som set i PEST-analysens sociale afsnit.” s. 11. Segmentering, målgruppe, købsadfærd og købemotiver.

 

 • Segmentering, købsadfærd og købsmotiver er meget hurtigt nævnt – her kunne vi godt savne en mere detaljeret beskrivelse af hvilke overvejelse I har gjort ift. segmenteringskriterierne, hvilken målgruppestrategi nupo burde anvende, samt hvordan og hvorledes distributionen burde foregå (webshop, fysisk butik etc.)

 

 

Det sproglige:

 • Letforståeligt sprog.
 • Rød tråd i opgaven – der henvises ofte til de tidligere analyser for at understøtte et argument. eks. (“Som nævnt i PEST-analysen er der stigende tendens til vægttab og folkesundhed…”) s. 10. segmentering, målgruppe, købsadfærd og købemotiver.

 

 • Mangler kildehenvisning enkelte steder. eks. (Indkomsten i Ungarn er generelt lavere end i Danmark og købekraften vurderes til at være 50,23% lavere, hvilket kan skabe mindre villighed til at købe produkter som Nupos.) s. 10. segmentering, målgruppe, købsadfærd og købemotiver.
 • I metodeafsnittet bør man omtale analyserne for hvad de harGJORTfor opgaven, og ikkefor hvad de KANgøre. s. 4. Metode “Ydermere kanPEST-analysen anvendes til at sætte fokus på de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske kræfter der er i spil”.

 

 • Nogle steder bliver afsnittene meget lange. Husk linjeskift engang imellem. eks. s. 5-6.

 

 

 

Positive ting:

 

 • Indledning, meget kort og kontant, man ved hvad opgaven umiddelbart skal handle om.
 • Opgaven er let at læse, og den røde tråd giver sig til kende via henvisning til tidligere analyser.
 • Godt med delkonklusioner.
 • Analyserne indeholder relevant information.