Bedemanden hjælper med det praktiske vedrørende bisættelse og begravelse

Der er mange praktiske forhold, der skal tages stilling til som nærmeste pårørende, når nogen går bort. Og det er de færreste, der har overskud til at evne at sætte sig ind i alle disse forhold og ting, der skal være plads, når man samtidig er tynget af sorg, og helst bare vil have ro til at sørge i fred uden at skulle bekymre sig om en masse praktiske foranstaltninger.

Derfor vil det for langt de fleste være en rigtig god hjælp at få en bedemand til at tage sig af de praktiske omstændigheder hvad angår dødsanmeldelse, bisættelse og begravelse. Får man en bedemand til at assistere sig, kan man også være sikker på at der bliver taget erfaren hånd om alt, så man ikke behøver ikke at bekymre sig om noget.

Hvad hjælper en bedemand typisk med?

En bedemand har stor erfaring i alle forhold omkring et dødsfald, både hvad angår, hvilke myndigheder, der skal kontaktes såvel som kontakt til kirke og præst, kørsel i rustvogn med videre.

Bedemanden hjælper med:

  • Få rekvireret en dødsattest på afdøde
  • Udfylde og sende dødsanmeldelse – hvor det skal oplyses om afdøde var medlem af den danske folkekirke, og om den afdøde skal begraves eller bisættes
  • Aflevere godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden

Har man nogen spørgsmål fx om pris på kister og urner og pris på begravelse og bisættelse, så kan bedemanden også være behjælpelig med at svare på dette.

I Danmark har alle ret til at blive begravet eller få nedsat en urne på folkekirkens kirkegårde, og prisen er noget, som den enkelte kirkegård fastsætter. Dog betaler medlemmer af folkekirken en lavere takst, end ikke-medlemmer, årsagen til det er at man som medlem bidrager til vedligeholdelsen af kirkegårdene og gravstederne igennem kirkeskatten. Retten til et gravsted gælder 10-20 år.

Dette kan bedemanden også rådgive om, og det er langt de fleste, der vælger at gøre brug af en bedemands ydelser og service, da der er mange forhold, der skal tages hånd om, hvilket bedemanden er særdeles velkvalificeret til og har stor erfaring med.

Hvad dækker en pris på begravelse over?

Der er en række udgifter forbundet, når nogen går bort – disse udgifter dækker over forskellige ydelser til bedemanden og til kirkegården.

Typiske udgifter i forbindelse med begravelse / bisættelse:
  • Bedemand
  • Dødsannonce
  • Kiste / Urne
  • Krematorium
  • Bårebuket
  • Stenhugger
  • Gravsted

 

Udover disse udgifter, kan der også være udgifter til en organist og evt. en korsanger i kirken – det er noget, man som pårørende kan tilvælge, som et særskilt ønske.