Afhængighed

Altså …Sexafhængighed:

Afhængighed sexafhængighed er et udbredt fænomen, især hos mænd. Kvinder oplever også at være styret heraf, men hos kvinden er det ofte afhængigheden, d er kraftigst sådan at sex mere bliver en anledning til at styrke Begge kon kan være så påvirket af deres afhængigheder, at det bliver den altoverskyggende faktor, der styrer deres liv. En sexafhængig af sexmaskiner kan opleve at have gang til flere partnere og vil prioritere medet i op med dem højere end noget andet, mens andet tilsidesættes, såsom interesser, skaber og arbejde, ja Nogle ven- endog ægteskab. mærker først og fremmest trangen i forbindelse med kritik, nederlag eller følelsesmæssige udbrud. er altså forskelligt, Det hvornår afhængigheden aktiveres, og vanskeligt at finde en klar skillelinje for, hvornår det er en afhængighed.

sexmaskinerIkke så få mænd opfatter stort seksuelt behov som en del af d res maskulinitet oplever en anerkendelse fra omgivelserne af uforpligtende sex. Det kan i nogle til friheden sådan mand fole sig begrænset og søge prostituerede eller sexmaskiner udhuler budgettet. ambitionsniveau kan være fuldstændig nd i en høj stilling eller med et stort styret af denne tendens, eftersom anerkendelse ligger ham så meget på sinde. altid være Svært, n an søger nedlagte kvinder modtager sjældent den store respekt fra ham de er mere som et vækker abstraherer fra bestemte følelser, så han for en tid kan finde roen til andre ting i livet. normalitet, en grundlæggende fysisk Ikke sjældent opleves sexafhængighed som en behov for mad, og disse fy nødvendighed, ligesom en bulimiker opfatter sit overdrevne proces at komme ud af af sociologiske og psykologiske forhold kan gøre det til en svær afhængigheden. til en dårligt fungerende familie, hvor Baggrunden for sexafhængighed kan gå tilbage barnet i et eller andet omfang mistede troen på og tilliden til de voksne.

Nu har vi snakket lidt om sexmaskiner, og du kan sex finde din egen sexmaskine her

Sjældent

Det er hell ikke sældent, at seksuelle overgreb er årsag til en udvikling, hvor seksualitet bliver en måde at distancere sig bollemaskinefolelsesmæssigt på gennem en grænseoverskridende og voldsom seksualitet, fordi den afhængige har vanskeligt ved at være i og mærke sig selv og da far afløb for sin vrede gennem sex Den kærlighedsafhængige vil ofte være styret af jalousi og frygten for at blive For at undgå dette hengiver den kærlighedsafhængige sig så meget, at det bliver på bekostning af alle andre aspekter og relationer i tilværelsen, det være sig venskaber born forholdet til familie eller arbejde. Alt overskud placeres i forholdet og iveren for at fa opfyldt tidligere udækkede behov for omsorg, nærhed og tryghed.

En kærlighedsafhængig forføres da af drømmen og illusionen om at opleve den u tingede kærlighed -i håb om, at folelsen af ikke at være værd at elske vil forsvinde.

Kærlighedsafhængighed

En sådan kærlighedsafhængighed styres af et gentaget mønster i følelsesmæssige relationer med blandt andet egocentricitet og manipulation som væsentlige faktorer. hun ngige sig i en, der har forelsket sig i hende, og Ofte forelsker den kærlighedsafhæ lader sig rive med, uanset om der er fælles værdier og balance i måden, som de in der forholdet på. Eller partneren tillægges måske ligefrem egenskaber, som han reelt set ikke har. Det kan give anledning til konflikter over sexmaskinen, hvor der reageres uhensigtsmæssigt og en nelt med barnlige tendenser som afvisninger, vr eller heirastede bliver en selvbeskyttende måde at forberede modstand og en overlevelsesstrategi vor det handler om at fele sig kunne til stede i sig selv Den kærlighedsafhængige har ofte haft mange forskellige sexpartnere i mangekoni t vreden på et tidspunkt dukker op til overfladen, når den kærlighedsafhængige indser, at forholdet bygger på et falsk grundlag af sexmaskiner.

Konsekvenser af sex maskiner

sexmaskineAfhængigheden kan fa store konsekvenser for kvindens seksualitet, idet hun uden nogen særlig effekt bruger sin krop til at opnå den kærlighed og bekræftelse, som hun hungrer efter. En kærlighedsafhængig vil desuden tit have erfaring med forhold opløst i store dra. maer måske med alkohol eller vold. Inden det endelige brud har der udspillet sig gen- tagne skænderier, som har medført, at parret har pakket både ned og ud adskillige gange. Ligeledes sætter den kærlighedsafhængige sjældent grænser og kan i sig selv være grænseoverskridende, måske i forbindelse med tidligere fysiske, psykiske, verbale eller seksuelle krænkelser under sexmaskine brug.

Det almindelige og tilbage til hverdagen

Det er ikke ualmindeligt, at en kærlighedsafhængig er vokset op med en grundlæggende folelse af svigt eller angst, uden den nødvendige kærlighed og en omsorgsfuld opdragelse. Ikke desto mindre kan omgivelserne have et billede af en kærlighedsafhængig som struktureret, velfungerende og ambitiøs med et stort overskud. Som regel er det et skalkeskjul for en smerte, der ligger begravet hos den kærlighedshungrende, en uforløst og ofte behandlingskrævende sorg, og en angst for at være alene.