Mobiltelefoner og depression

Youngonphone

(19/06-2012) Intensiv brug af mobiltelefon kan være forbundet med risiko for depression og søvnforstyrrelser hos unge.

Ifølge forskning udført af Göteborgs Universitet klager de unge, som bruger computer og mobiltelefon meget, også meget over søvnforstyrrelser, stress og andre helbredsproblemer.

Sara Thomée og hendes hold har ført fire studier for at finde ud af, om computere og mobiltelefoner havde en indflydelse på unges psykiske sundhed.

Forskerne uddelte spørgeskemaer til 4.100 unge (20-24 år) og har interviewet 32 storforbrugere af informations- og kommunikationsteknologi.

Ifølge resultaterne er der en forbindelse imellem intensiv brug af computere og af mobiltelefoner og stress, søvnforstyrrelser og depression.

Forskerne har dog endnu ikke identificeret problemets årsag. Man ved derfor ikke om informations- og kommunikationsteknologi fører til disse symptomer, eller om de personner, som lider af depression og søvnforstyrrelser, benytter sig mere af disse midler.

Thomée og hendes hold har fulgt de frivillige i et år, og hun vil præsentere sin konklusion i en tese, som snart skal udgives.

Konklusion vil slå på, at intensiv brug af informationa- og kommunikationsteknologi påvirker unges psykiske sundhed.

I forskningsmaterialet kan man blandt andet læse, at intensiv brug af mobiltelefoner er forbundet med søvnforstyrrelser hos mænd og flere depressive symptomer hos både mænd og kvinder.

Forskerne har konstateret, at det at være stort set konstant tilgængelig via mobiltelefon medfører stress hos de unge og derved til højere risiko for at udvikle psykologiske problemer.

Ligeledes kan det, at bruge en computer uden pause, føre til stress, til søvnbesvær og til depression hos kvinder. Mænd slipper med søvnbesvær.

At bruge både computer og mobiltelefon intensivt forstærker forbindelsen mellem stress, depression og søvnbesvær.

Ifølge Thomée burde man rådgive de unge om, hvordan de skal omgås informations- og kommunikationsteknologi. Det vil blandt andet sige, at de skal lære at holde pause efter intensiv brug og sætte grænser for, hvor tilgængelige de skal være på mobilen (Cyril Malka).

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: