Ny rapport: Over en tredjedel af europæerne er psykisk syge

(06/09-2011) Ifølge et studium udgivet i dag i England lider 165 millioner europæere, altså ca. 38 % af befolkningen, af psykiske sygdomme. De fleste af dem bliver ikke behandlet.

Dette nye studie belyser den psykiske tilstand, den europæiske befolkning befinder sig i, og ifølge det burde kampen imod psykiske sygdomme prioriteres højere i det 21. århundrede.

Studiet blev udført i 30 lande: Den Europæiske Union samt Schweitz, Island og Norge. Dette dækker over en befolkning på 514 millioner indbyggere. De vigtigste sygdomme blev registreret. Der var blandt andet tale om depression, manio-depressivitet, angst, søvnløshed, afhængighed, skizofreni samt nogle neurologiske sygdomme som Parkinson-syge og dissemineret sklerose.

Et lignende studium blev udført i 2005, og ifølge det var “kun” 27,4 % af befolkningen (ca. 82,7 millioner mennesker) ramt af en psykisk sygdom.

Tallet er så op at dinge tæt på 40 % i den nye rapport: 164.8 millioner (38,2 % af befolkningen) er ramte i 2011.
Ifølge forskerne skyldes det ikke, at antallet af syge er steget, men ganske enkelt at de medtog flere diagnoser i deres studier i 2011 end i 2005.

Billedfremviser

Ifølge rapporten bliver en stor del af disse personer aldrig behandlet, og der burde derfor sættes flere midler til rådighed for at bekæmpe de forskellige psykiske sygdomme.

Du kan downloade den fulde rapport (på engelsk) her.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: